Moderní JS frameworky a tradiční PHP hosting?

Moderní JS frameworky a tradiční PHP hosting?

Chtěli byste zkusit moderní JavaScriptový framework jako Angular, React nebo Vue, ale máte k dispozici jen PHP hosting? Jednou z možností je poohlédnout se po službách jako Netlify nebo Vercel, obě poskytují tzv. JAM stack hosting zdarma. Pokud se ovšem nechcete vzdát svého PHP hostingu, chcete zkusit JavaScriptovým framework a zároveň myslíte na SEO, je tu ještě další možnost. Není ovšem rozhodně určená pro velké projekty nebo weby, které stojí na co nejlepší SEO optimalizaci, byť ta je v tomto případě menší problém.

Řekněme, že máme hotový front-end, zbuildění jako SPA (single page application) a nahraný na testovacím FTP. Dál vytvoříme soubor ssr-index.php. Do něj následně vložíme veškeré funkce pro zobrazení dat z API robotům a crawlerům. Ne, nemusíte se bát, nebudete muset kopírovat všechen HTML kód z vašeho front-endu.

PHP server side rendering

PHP nabízí funkci file_get_contents, tu můžeme snadno využít ke komunikaci s naší API. Získanou odpověď pak převést do PHP objektu či pole a s daty dále pracovat. Předpokladem úspěchu je také fakt, že v rámci URL se nachází alespoň jeden identifikátor příspěvku či stránky, jejichž data chceme načíst. V mém příkladě to bude slug. První část souboru ssr-index.php tedy bude vypadat následovně:

1<?php
2
3$SITE_ROOT = "http://example.com";
4
5if ($_GET['slug']) {
6  $response = file_get_contents($SITE_ROOT.'?slug='.$_GET['slug']);
7  $jsonData = json_decode($response);
8
9  if ($jsonData) {
10    renderPage($jsonData, $_GET['slug']);
11  }
12} else {
13  $jsonData = json_decode('{
14    "title": "Název stránky",
15    "content": "Obsah stránky"
16  }');
17  renderPage($jsonData, '');
18}

Pro lepší přehlednost si na začátku souboru nadefinujeme tzv. root URL. Následně, pokud se v rámci adresy nachází GET hodnota slug zavoláme skrze file_get_contents API a odpověď převedeme pomocí json_decode do PHP objektu. Odpověď z naší API je JSON, pokud pracujete s jinými daty, bude potřeba jiná transformační funkce. Pokud se transformace do PHP objektu zdařila a proměnná nese nějakou hodnotu, vykreslíme HTML stránku. V případě, že GET parametr nebyl přítomen v rámci URL adresy, můžeme vykreslit prázdnou tzv. fallback stránku, neboť se robot nachází pravděpodobně na úvodní stránce. Příkladu chybí situace, kdy API vrátí odpověď s chybovým kódem, to by chtělo také ošetřit.

V obou případech funkce renderPage zajistí vykreslení základní HTML stránky. V našem příkladu si vystačím jen s obyčejným HTML a několika meta tagy, nicméně meze se nekladou a můžete si pohrát i s podobou této stránky. Nicméně je vcelku zbytečné ji jakkoliv designovat. Zaměřil bych se tedy spíše na sémantiku.

1function renderPage($data, $slug) {
2  ?>
3  <!DOCTYPE html>
4  <html lang="cs">
5    <head>
6				  <meta charset="UTF-8" />
7      <title>Název stránky</title>
8      <meta property="og:title" content="<?php echo $data->title; ?>" />
9      <meta property="og:description" content="<?php echo preg_replace('/<\/?[^>]+(>|$)/m', '',$data->excerpt); ?>" />
10      <meta property="og:site_name" content="Název stránky" />
11      <meta property="og:image" content="<?php echo $data->image; ?>" />
12      <meta property="og:type" content="article" />
13      <meta property="og:url" content="https://example.com/<?php echo $slug; ?>" />
14      <meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
15    </head>
16    <body>
17	    <main>
18		    <h1><?php echo $data->title; ?></h1>
19      <?php echo $data->content; ?>
20	    </main>
21    </body>
22    <script type="application/ld+json">
23      {
24        "@context":"http://schema.org",
25        "@type":"Article",
26        "name": "<?php echo $data->title; ?>",
27        "headline": "<?php echo $data->title; ?>",
28        "datePublished": "<?php echo $data->date; ?>",
29        "articleBody": "<?php echo preg_replace('/<\/?[^>]+(>|$)/m', '',$data->content); ?>",
30        "abstract": "<?php echo preg_replace('/<\/?[^>]+(>|$)/m', '',$data->excerpt); ?>",
31        "url": "https://example.com/<?php echo $slug; ?>",
32        "publisher": {
33        "@type": "Organization",
34        "name": "Název stránky"
35        }
36    </script>
37  </html>
38  <?php
39}

Jak je z ústřižku patrné, vykreslená stránka bude obsahovat základní meta tady, dále také OpenGraph hlavičky pro zobrazení na sociálních sítích a JSON+LD schéma pro rich results. V samotném těle jsem si vystačil pouze s pro nadpis H1 a HTML obsahem příspěvku. Zde je ovšem prostor přidat tagů a informací více.

Jak o tom říct robotům?

Zbývá tedy přesměrovat roboty na ssr-index.php. Za tímto účelem je potřeba upravit soubor .htaccess. Předpokládejme, že máte standardní hosting s RewriteEngine On v opačném případě je nutné jej zapnout.

1 <IfModule mod_rewrite.c>
2 RewriteEngine On
3
4	# allow social media crawlers to work by redirecting them to a server-rendered static version on the page
5 RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (facebookexternalhit/[0-9]|Twitterbot|Pinterest|Facebot|Google|Ads|SeznamBot|Bing|Telegram|Discord|Whatsapp|FreshBot)
6 RewriteRule ^(.*)$ ssr-index.php?slug=$1 [QSA,L]
7
8 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
9 RewriteCond %{REQUEST_URI} !api
10 RewriteRule ^(.*)$ index.html [QSA,L]
11</IfModule>

Jak je možno vidět z ústřižku, pokud USER-AGENT návštěvníka odpovídá některému z definovaných v seznamu, dojde k přesměrování na soubor ssr-index.php, v opačném případě pokračuje návštěvník na soubor index.html, tedy klasický web.

Závěrem

Jak si lze všimnout z ústřižků, celé řešení má řadu úskalí, počínaje nutností definovat seznam robotů a konče tvorbou speciální stránky, určené pro komunikaci s API. Nejedná se proto o řešení, které bych doporučoval na velké weby či weby jimž záleží na 100% spolehlivosti v SEO. Je to spíše řešení pro menší weby, které si nezakládají na 100% SEO. Je to řešení, které ovšem může poskytnout dobrý odrazový můstek pro přechod z tradičního hostingu k novým službám.